Износа на Златни руди и техните концентрати без сребро за Китай се е увеличил 8.9 пъти от началото на годината

  • by

Износа на Златни руди и техните концентрати без сребро за Китай се е увеличил 8.9 пъти от началото на годината.

Износа на Златни руди и техните концентрати без сребро за Китай се е увеличил 8.9 пъти от началото на годината.