< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=0wrPn1QolK10Cs" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

Услуги на Българско-Китайската търговско-промишлена палата за български фирми:

  • Организиране на промоционални прояви – участие на международни специализирани изложби и панаири, индивидуални и колективни търговски мисии;
  • Организиране на специализирани обучения и тренинги;
  • Визова поддръжка;
  • Проучване на китайски юридически лица;
  • Регистрация на търговски марки в Китай;
  • Консултации относно регистрации или правене на бизнес с Китай;
  • Предоставяне на специализирана бизнес информация;
  • Включване на продукти в on-line магазин и в специализиран шоурум за български продукти;
  • B2B мачмейкинг.