7-ми форум на 500-те най-влиятелни бизнесмени в Китай

  • от

Участиe в срещата на 500 най влиятелни бизнесмени в Китай. Асoциация с над 60 000 членове

 

 

 

 

 
IMG_1320