Посещение на председателя на българския парламент на Забранения град

  • от
Посещение на председателя на българския парламент на Забранения град

Посещение на председателя на българския парламент на Забранения град в Пекин