Последен ден от посещението на Гн Миков в Китай

  • от
Последен ден от посещението на Гн Миков в Китай

Последен ден от посещението на Гн Миков в Китай. След което в 17:00 Местно време самолета отлетя за България