Анелия Генова направи детайлна презентация относно туризма.

  • от
Анелия Генова направи детайлна презентация относно туризма.

г-жа Анелия Генова направи детайлна презентация на българският туристически продукт на стещата на страните от ЦИЕ в Нинбо