Китай въвежда нови регулации при регистрирането на имоти

  • от

Държавният съвет на Китай издаде нови регулации по отношение на регистрациите на недвижими имоти, обясниха в свое изявление оттам, цитирани от сайта Global times.

Новите правила ще влязат в сила от 1 март 2015 г. и се приемат в съответствие със Закона за собствеността на страната. След промените работата по регистрацията на недвижимите имоти ще бъде наблюдавана и напътствана от държавните органи, отговарящи за земята и ресурсите.
Всички области в страната пък ще трябва да създадат специални отдели за регистрация на имотите в съответните региони и да следват инструкциите на държавните власти.

Регулациите покриват колективната собственост на земя, на сгради и на горски масиви, договорени права за управление на земята, както и правата върху използването на земя за строеж. В сферата на закона попадат и земи, дадени на заселници, както и морски зони.

Регистрациите се очаква да се попълват електронно, като правителството ще следи стриктно за точните данни и ще наказва хората, подали фалшиви данни