Езерата в китайската пустиня Бадаин Джаран

  • от
Езерата в китайската пустиня Бадаин Джаран

Езерата в китайската пустиня Бадаин Джаран

Пустинята Бадаин Джаран заема части от Китай и Вътрешна Монголия и се простира върху 49 000 квадратни километра.

Това я прави третата най-голяма пустиня в китайската страна. Макар че много малко хора извън територията на Китай знаят за Бадаин Джаран, тя е известна с най-високите неподвижни дюни в света.

Някои от тези дюни имат височина от над 500 метра! Пустинята има изключително сух климат с оскъдни годишни валежи. Някои от дъждовете дори се изпаряват още преди да са достигнали до пясъка. Въпреки сухия климат обаче, едно от най-забележителните неща в Бадаин Джаран е наличието на близо 140 постоянни езера, разположени между дюните.

Именно езерата дали името на пустинята, което на монголски език означава „тайнствени езера“. Смята се, че загадъчните езера се захранват от подземни извори, чиито източници пък са валежите и снеготопенето в планините, намиращи се на стотици километри.

Въпреки че езерата се захранват с прясна вода, тази в тях не може да се нарече точно такава. До една степен това се дължи на високата скорост на изпаряване, а промяната на цвета се обяснява с наличието на морски водорасли, скариди и минерали. Тайнствените езера осигуряват вода за камили, кози и коне, които пътуват с номадите през пустинята.

През последните десетилетия някои от тези езера са се смалили или дори са изчезнали, в резултат на намаляването на подпочвените води. То пък е факт, заради урбанизацията, напояването и увеличението на населението.

Източник: Инвестор БГ