Китай – АЕЦ “Тянван” – Трети блок е подготвен за поставяне на реактора на щатното място

  • от

Китай – АЕЦ “Тянван” – Трети блок е подготвен за поставяне на реактора на щатното място

Специалистите от АО „АТОМПРОЕКТ“ и АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ осигуриха проектната документация за извършване на монтажа на корпуса на реактора на трети блок на Тянванската АЕЦ (ТАЕЦ) в Китай.

Корпусът на реактора на трети блок вече е доставен на строителната площадка. На 12 май той беше транспортиран под естакадата на транспортния шлюз за да бъде издигнат на кота +34,100.

Следват дейностите, които строително-монтажната организация планира да извърши в централна зала на реакторно отделение (ядрения остров).

През февруари започна монтажа на основното оборудване реакторната установка (РУ) – парогенератори (ПГ), главни циркулационни помпи (ГЦП), компенсатор на налягането (КН), а също е извършен монтаж на основните елементи на главния циркулационен тръбопровод (ГЦТ).

Напомняме, че през декември 2014 година на строителната площадка на втория етап на ТАЕЦ беше поставен купола на херметичната оболочка (контейнмънт) на ядрения остров на трети блок. Операцията беше извършена за около два часа – само с едно издигане на сглобения на площадката укрупнен модул.

Вторият етап на ТАЕЦ, както и първият, който успешно работи в енергийната система на Китай от 2007 година, се изгражда по проекта „АЭС-91″ на АО „АТОМПРОЕКТ“.

Редица водещи експерти в ядрения отрасъл признават централата за най-безопасната и икономически ефективна от всичките действащи сега АЕЦ по света.

При изграждането на първия на етап на централата бяха използвани проектни решения, които получиха по-нататъшно развитие в руския проект „АЭС-2006″.

Източник: АтомИнфо