Повторно се приканва бизнесът да участва във форума с Китай, чийто дмакин е София

Повторно се приканва бизнесът да участва във форума с Китай, чийто дмакин е София

На 26 юни в хотел „София Балкан”(бивш „Шератон”) ще се състои среща на министрите на земеделието на страните от Централна и Източна Европа с китайския бизнес, по време на която официално ще стартира дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, съобщиха от агроведомството. В рамките на тази среща, която ще се проведе от 14,30 до 16,30 часа в зала „Роял” е предвидено провеждането на земеделски и инвестиционен форум. На него ще бъде представена Инициативата 16+1, насочена към стимулиране на инвестициите в агросектора. Целта е да се обясни ролята на България и новосъздадения Център за постигане на заложените в Инициативата цели. Мероприятието ще се проведе в следните основни панели:
• Инициативата 16+1 и ролята на България за привличането на преки чуждестранни инвестиции в сектор земеделие;
• Приоритетни за ЦИЕ инвестиционни проекти;
• Износ на земеделски стоки от ЦИЕ към Китай;
От агроведомството канят заинтересовани фирми и организации да вземат участие във форума.
Предвид формата на мероприятието и необходимостта от осигуряване на достъп и изготвянето на баджове, е необходимо да попълните Заявка за участие, подписана и подпечатана от ръководителя на фирмата или организацията, и да я изпратите на електронни адреси: vgelev@mzh.government.bg и Adrian@mzh.government.bg в срок до 22 юни 2015 г.
За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Васил Гелев, съветник на министъра на земеделието и храните и към г-н Адриан Георгиев, държавен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ на телефони съответно 02/985 11 891 и 02/985 11 244.
Farmer.bg