Посланиците на Белгия, Китай и Русия получават Почетния ректорски знак

Посланиците на Белгия, Китай и Русия получават Почетния ректорски знак

Награждаването ще стане преди церемонията по предаването на ректорската власт във ВТУ
Официална церемония по предаване и приемане на ректорската власт ще се състои на 1 юни от 11,00 ч., в Аулата на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Преди това досегашният ректор проф. д.п.н. Пламен Легкоступ ще връчи Почетния ректорски знак на Нейно Превъзходителство г-жа Аник ван Калстър, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България. Знакът се връчва за усилията, които Нейно Превъзходителство полага за популяризирането и издигането на престижа на Великотърновския университет, както и поради факта, че белгийското посолство съдейства за създаването на много работни места за студенти от Великотърновския университет.
Почетният ректорски знак ще бъде връчен и на Негово Превъзходителство Уей Дзинхуа, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, за усилията, които Негово Превъзходителство полага за популяризирането и издигането на престижа на Великотърновския университет, както и поради факта, че подкрепя дейността на Институт “Конфуций”.
Удостоен със знака е и Негово Превъзходителство Юрий Николаевич Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България. Мотивите са за усилията, които Негово превъзходителство полага за популяризирането и издигането на престижа на Великотърновския университет, както и поради факта че двустранните договори с университетети от Руската Федерация са най-много.
С отличието на ВТУ ще бъдат удостоени и Венелина Гочева, председател на Съвета на настоятелите, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Национален браншов синдикат „ВОН“ – КНСБ.
След церемонията по предаването и приемането на ректорската власт ще бъде връчен Почетният плакет и сертификат на проф. д-р Лиман Вароши, ректор на Университета “Ал Джувани”, Елбасан, Албания, който с решение на Академичния съвет от 20 април 2015г. е избран за Professor honoris causa на Великотърновския университет. Почетното звание се връчва за неговия съществен принос за популяризиране на българската история, култура и българския език, издигане и утвърждаване името на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.