Търговията между Русия и Китай отбеляза драстичен спад

Търговията между Русия и Китай отбеляза драстичен спад

Търговията между Русия и Китай за първите шест месеца на годината бележи драстичен спад спрямо същия период на миналата година. Това се посочва в доклад на Главното митническо управление на Китай, цитиран от агенция ТАСС. Оказва се, че експортът на китайски стоки в Русия е спаднал с 36.2%, а вносът на руски стоки в Китай – с 23.9% за разглеждания период.

Според официалния доклад, търговският стокообмен между Русия и Китай през първата половина на тази година е спаднал с почти една трета – 30.2%. Интересно е да се отбележи, че в стойностно изражение това се равнява на 31.1 млрд. долара.

Обемът на средствата, които не са реализирани в следствие на намаления стокообмен възлизат на 14.6 млрд. долара за експорта на китайски стоки и 16.5 млрд. долара – за руски стоки внесени в Китай.

Интересно е да се отбележи, че само за изминалия месец юни стокообменът между двете страни възлиза на 6 млрд. долара, което се равнява на 20.9% по-малко от същия показател за година по-рано.

Източник: Банкеръ