Вял ръст на ПЧИ в Китай през юни

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Китай са се повишили само с 0,7% през юни спрямо същия месец на миналата година, подчертавайки, че забавящата се икономика има неблагоприятен ефект върху доверието на инвеститорите.

През юни втората по големина икономика в света е привлякла 14,6 млрд. долара под формата на ПЧИ, сочи докладът на китайското търговско министерство, публикуван днес, предава Ройтерс.

Преките чуждестранни инвестиции към Китай, възлизат на 68,4 млрд. долара за първото полугодие, като са се повишили с 8,3% спрямо година по-рано.

„Както делът, така и стойността на сливанията и придобиванията от чуждестранни инвеститори нарастват рязко“, се казва в изявлението на министерството.

Стойността на дейността по сливания и придобивания възлиза на 13,19 млрд. долара, като бележи значимо увеличение от 336,5% спрямо същия период на миналата година. Относителният дял на тази дейност е скочил от 4,8% до 19,3% от ПЧИ на Китай.

„С увеличението на някои разходи в Китай, включително цената на земята, много компании инвестират в страната под формата на сливания и придобивания“, заяви Шън Данян, говорител на министерството.

Преките инвестиции на Китай в чужбина са нараснали с 29,2% и са на стойност от 56 млрд. долара за първото полугодие, съобщава AFP. В доклада на министерството липсват данни само за юни.

Страната е привлякла общо 119,6 млрд. долара под формата на преки чуждестранни инвестиции през 2014 г. Стойността на китайските инвестиции в чужбина възлиза на 102,9 млрд. долара за същия период, като така за пръв път прескача прага от 100 млрд. долара, откакто китайските компании обърнаха поглед извън рамките на родината, докато страната започна да записва забавяне в икономическия си растеж.

Втората по големина икономика в света се разшири със 7,4% миналата година, най-слабият темп на растеж от 1990 г. насам и се забави допълнително до 7% годишно през всяко от първите две тримесечия на тази година.

Преките чуждестранни инвестиции към сектора на услугите са на стойност от 43,4 млрд. долара за полугодието, което е с 23,6% повече от година по-рано. Инвестициите към производството са спаднали с 8,4% на годишна база до стойност от 20,9 млрд. долара.

За първото полугодие на 2015 инвестициите от ЕС към Китай са реализирали ръст с 13,7%. Общата им стойност е 4,08 млрд. долара.

Инвестициите от Франция са нараснали с 46,9% до стойност от 660 млн. долара. Притокът на инвестиции от Япония е нараснал с 16,3% до стойност от 2,01 млрд. долара.

Рязък спад е регистриран на инвестициите от САЩ – със значителните 38%. Общата им стойност е 1,09 млрд. долара.

Най-големият инвеститор в Китай е Хонконг, записвайки инвестиции на стойност от 50,69 млрд. долара за първото полугодие на 2015.

През последните години ръстът на ПЧИ към Китай се забави поради фактори като увеличаващите се разходи и конкуренцията на югоизточните азиатски държави.

В същото време придобиванията от страна на китайски компании на чуждестранни активи, най-вече енергия и други ресурси, са се увеличили. Компаниите са насърчавани да инвестират в чужбина, за да придобият достъп до пазара и международен опит.

Инвестициите на Китай към САЩ са нараснали с 30,1% за първите шест месеца на 2014 г., но ръстът към ЕС е далеч по-слаб – с 1,9%, съобщават от китайското търговско министерство.

Източник: investor.bg