А. Ковачев: Европа, САЩ, Русия, Китай закъсняха с мерките за бежанците

Европа, САЩ, Русия, Китай закъсняха с мерките за бежанците

Международната общност е закъсняла много с мерките за противодействие на източника на бежанската криза. Допусна се да се разрасне проблемът в Сирия и Ирак и затова наблюдаваме бежански вълни, които няма да престанат докато първопричината не изчезне. Това каза за „Хоризонт“ евродепутатът Андрей Ковачев.

С политиката не само на Европейския съюз, но и на САЩ, Русия, Китай и арабските страни трябва да се реши проблема с „Ислямска държава“. Той обясни, че бежанската криза е предизвикателство както за неговите колеги, така и за Европа като цяло:

Ние трябва да направим ясно разграничение между бежанци и икономически мигранти. Тези, които идват от страни, които са сигурни, трябва бързо да бъдат връщани и да не бъдат мотивирани да пристигат отново в Европа.

Онези, които имат нужда от закрила, трябва да я получат и тя да бъде солидарно разпределена между страните членки на ЕС, базирано на икономическите възможностите на отделните държави. Това означава да бъде преразгледан Дъблинският регламент и да бъде определени задължителни квоти за страните. Това изисква и еднакви стандарти за всички страни членки по отношение на третирането на бежанците и разпределителни центрове по страните, където бежанците пристигат.

Източник: frognews