В гр. Пловдив започва първият семинар от поредицата „Как да правим успешен бизнес с Китай? „

  • от

Утре в гр. Пловдив, комплекс „Хеброс“, бул. Марица № 154 (до Билла) от 13:30 до 17:30 ч. Участието в обученията е безплатно!

„Как да правим успешен бизнес с Китай Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“

„Как да правим успешен бизнес с Китай Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“

Българо-китайската търговско-промишлена палата в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и българските работодателски организации имат удоволствието да Ви поканят на специализирано обучение на тема: „Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“. Други партньори на БКТПП при организирането на обученията са Българо-китайската асоциация за бизнес развитие (БКАБР), Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) и Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК).
Целта на обучението е запознаване на Българския бизнес със специфичните особености на китайския пазар, възможностите заустановяване на ефективни форми на сътрудничество между китайски и български фирми, сертифициране и регистриране на търговски марки в Китай, навлизане и позициониране на китайския пазар, практически съвети и добри практики, привличане на китайски инвеститори и др.
Обучението ще се проведе в два модула: модул 1 – привличане на инвеститори от Китай и потенциални форми на сътрудничество с китайски компании в България и модул 2 – практически стъпки за интернационализация, сертифициране, регистриране на търговски марки, позициониране на китайския пазар.
Лекторите в обученията ще са експерти с опит в правенето на бизнес с китайски партньори и навлизане и утвърждаване на китайския пазар.

Участието в обученията е безплатно!