На 14.03.2016 ЛЪЧЕЗАР ДИНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРО КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ

  • от

Днес в гр. Пловив се проводе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

На обучението, което се проведе с подкрепата на Българо Китайската търговско промишлена палата, Българо Китайската асоциация за бизнес развитие, българските работодателски организации, ИАМСП и Камарата на строителите в гр. Пловдив. На самото събитие присъстваха над 70 български компании от региона на гр. Пловдив в различни сектори като туризъм, хотелиерство, хранително вкусова промишленост, козметика, софтуер и много други.

Всички се обединиха под идеята, че българският бизнес трябва да вземе нещата в свои ръце и със или без подкрепата на правителството (по скоро без) да се направи съвместна стратегия за настъпване на Китайският пазар. Текущото положение е абсолютно неприемливо и Минисърът на икономиката заедно с БАИ са изключително вредни за България в този имБизнес семинар гр. Пловдив състав.

Беше лансирана идеята да се изгради български магазин в гр. Шанхай, където да може да се продават само български продукти, софтуер и услуги.

Пълният запис ще бъде публикуван след няколко дни