На 15.03.2016 ЛЪЧЕЗАР ДИНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРО КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ В ГР. Стара Загора

  • от

Днес 15.03.2016 в гр. Стара Загора се проведе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

На обучението, което беше с подкрепата на Българо Китайската търговско промишлена палата, Българо Китайската асоциация за бизнес развитие, българските работодателски организации, ИАНМСП и специалната подкрепа на БТПП. На самото събитие присъстваха над 50 български компании от региона на гр. Стара Загора в различни сектори като туризъм, хотелиерство, хранително вкусова промишленост, козметика, софтуер и много други. Най-много фирми имаше от сектор козметика и етерични масла както и образование.

Бяха подробно представени стъпките, които трябва да избягва българският бизнес, при работа с Китай. Всички тези напътствия и съвети се предоставят с цел безболезненото и бързо навлизане на български компании в Китай.

За съжаление и тук както и предишният ден в гр. Пловдив всички се обединиха под идеята, че българският бизнес трябва да вземе нещата в свои ръце и със или без подкрепата на правителството (по скоро без) да се направи съвместна стратегия за настъпване на Китайският пазар. Необходимо е спешно представяне на ексклузивна марка България, която да бъде рекламирана на световните пазари. Текущото положение, в което Министерството на икономиката и БАИ умишлено пречат на българският бизнес е абсолютно неприемливо и Минисърът на икономиката заедно с БАИ са изключително вредни за България в този им състав.

В гр. Стара Загора както и в гр. Пловдив предишният ден беше лансирана идеята да се изгради български магазин в гр. Шанхай, където да може да се продават само български продукти, софтуер и услуги.

Пълният запис от гр. Стара Загора ще бъде публикуван след няколко дни

Кръстьо Белев Китаист

Кръстьо Белев Китаист

Българо Китайска търговско промишлена палата

Българо Китайска търговско промишлена палата

ЛЪЧЕЗАР ДИНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРО КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ

ЛЪЧЕЗАР ДИНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРО КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ

Иво Илиев семинар гр. Стара Загора

Иво Илиев семинар гр. Стара Загора