Днес 16.03.2016 в гр. Бургас се проведе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

  • от

 

Днес 15.03.2016 в гр. Стара Загора се проведе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

Днес 15.03.2016 в гр. Стара Загора се проведе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

При огромен интерес над 80 компании в гр. Бургас на 16.03.2016 се проведе поредният семинар на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

Преди обучението имаше среща с президента на БСУ, където бяха обсъдени възможностите за обмен на студенти с китайски университети.
На обучението, което беше с подкрепата на Българо Китайската търговско промишлена палата, Българо Китайската асоциация за бизнес развитие, българските работодателски организации, ИАНМСП и специалната подкрепа на БТПП. На самото събитие присъстваха над 80 български компании от региона на гр. Бургас в различни сектори като туризъм, хотелиерство, хранително вкусова промишленост, козметика, софтуер и много други. Най-много фирми имаше от сектор туризъм както и образование.

Бяха подробно представени стъпките, които трябва да избягва българският бизнес, при работа с Китай. Всички тези напътствия и съвети се предоставят с цел безболезненото и бързо навлизане на български компании в Китай.

За съжаление и тук както и предишните дни ден в гр. Пловдив и гр. Стара Загора всички се обединиха под идеята, че българският бизнес трябва да вземе нещата в свои ръце и със или без подкрепата на правителството (по скоро без) да се направи съвместна стратегия за настъпване на Китайският пазар. Необходимо е спешно представяне на ексклузивна марка България, която да бъде рекламирана на световните пазари. Текущото положение, в което Министерството на икономиката и БАИ умишлено пречат на българският бизнес е абсолютно неприемливо и Минисърът на икономиката заедно с БАИ са изключително вредни за България в този им състав.

В гр. Бургас както и в гр. Стара Загора и гр. Пловдив предишните няколко дени беше лансирана идеята да се изгради български магазин в гр. Шанхай, където да може да се продават само български продукти, софтуер и услуги.

Пълният запис от гр. Бургас ще бъде публикуван след няколко дни