ДНЕС 17.03.2016 В ГР. Варна СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ДА РАБОТИМ С КИТАЙ МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА“

  • от

Днес в гр. Варна се проводе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“

На обучението, което се проведе с подкрепата на Българо Китайската търговско промишлена палата, Българо Китайската асоциация за бизнес развитие, българските работодателски организации, ИАМСП и Камарата на строителите в гр. Пловдив. На самото събитие присъстваха над 100 български компании от региона на гр. Варна в различни сектори като туризъм, хотелиерство, хранително вкусова промишленост, козметика, софтуер и много други. Туристическият сектор и сактор храни бяха изключително заинтересовани.

Всички се обединиха под идеята, че българският бизнес трябва да вземе нещата в свои ръце и със или без подкрепата на правителството (по скоро без) да се направи съвместна стратегия за настъпване на Китайският пазар. Бюджетът на ИАНМСП е неприемливо малък и това вреди на интернационализацията на българските предприятия. Въпреки неимоверните усилия които полагат хората на агеннцията по места както и централното управление е трудно да се реализират целите при текущите параметри. Отново бе изказано мнението, че положението е абсолютно неприемливо и Минисърът на икономиката заедно с БАИ са изключително вредни за България в този им състав.

Днес в гр. Варна се проводе обучение на тема "Да работим с Китай мисията възможна"

Днес в гр. Варна се проводе обучение на тема „Да работим с Китай мисията възможна“