Продавайте вашите стоки и услуги в нов специализиран магазин-шоурум в Шанхай

  • от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

L

В този магазин-шоурум, ще има три секции:

  1. Първа секция

  • Стоки, които вече са на китайският пазар, като Храни, Напитки, Козметика и др.

  1. Втора секция

  • Стоки и услуги, които искат да навлязат на китайският пазар.

  • Тази секция е изградена от две части. Шоурум и Система за реални поръчки на тези стоки и услуги в рамките на 24 часа при изключително изгодни условия и без лицензиране на продуктите за внос. Така наречената транс гранична търговия със специалните свободни търговски зони разрешена от Китай.

  1. Третата секция

  • Интерактивни терминали на които българските туроператори и турагенти, фирмите за стоителство на ваканциони имоти както и банки предлагащи бизнес имоти или цели предприятия и повечето български университети ще могат да предлагат директно своите услуги.

  • В интерактивните терминали всеки туроператор, университет или фирма ще има собствен профил, в който ще може директно да предлага оферти с туристически пакети или имоти. По този начин българските фирми ще избегнат посредници в своите опити да привлекат клиенти от Китай.

Откриването на българския магазин-шоурум е предвидено да се осъществи на 29 април 2016 г. В един от най – посещаваните молове в Шанхай.

В случай, че изявявате желание Вие или Ваши бизнес партньори да се включите в инициативата, моля да се регистрирате на следния линк: http://www.bg.bccci.net/loginpage/

С надежда за ползотворно и ефективно сътрудничество!

С уважение,

Лъчезар Динев

Председател на

Българо-китайската

търговско-промишлена палата

БКТПП