Китай въвежда нов данък върху трансграничната електронна търговия

  • от

Нова данъчна система ще се реализира в продължение на продажбите на дребно на трансграничната електронна търговия, заяви Министерството на финансите, Генералната администрация на митниците и на държавната администрация на данъчно облагане в четвъртък, съобщава икономическия всекидневник China Daily.

Изпълнението, което ще влезе в сила на 8 април, ще предложи на трансграничния бизнес, както и традиционните търговци на дребно по-справедлив механизъм на конкуренция.

Както при пазаруващите в чужбина така и при трансграничната електронна търговия, която се превърна в мания за китайските клиенти, темпът на растеж на трансграничната електронна търговия възлезе на 30 на сто ръст въпреки падането със 7% отчетени в данните за вноса и износа на Китай .

Данъка върху личните пощенски артикули, който се начислява върху трансграничните търговци на дребно и при електронната търговия се оценява като много спорен данък.

Според Уанг Уей, директор на Института за пазарна икономика на развитието – Изследователски център на Държавния съвет, в ранния етап на трансграничното развитие на електронната търговия Китай наложи данък върху личните пощенските пратки на търговците на дребно, който се явява колективен данък. Това включва и внесените стоки по тарифа, както данък добавена стойност и данък върху потреблението при вноса.

Китай наложи данък върху личните пощенски пратки при внос на стоки, които са под 1000 юана, а данъчната ставка е най-вече 10%. Стоки до 50 юана са освободени от митни сборове и данък, каза Уанг.

Това е важна причина, поради която трансграничната електронна търговия стана доста популярна, тъй като в сравнение с традиционната търговия при внос, нивото на данъчната тежест е относително ниска, според Уанг.

Все повече хора търсят в чужбина стоки онлайн. Много хора се възползват от лични пощенски пратки с по-нисък данък и търговците зарязаха стария начин на търговия на едро и приеха нови методи като препакетиране и пощенски продукти отделно, за да се избегне данъчно облагане.

Статистика показва, че през 2014 г., трансграничната електронна търговия достига стотици милиарди юана, обаче при личните пощенски пратки данъка  е под 1.3 милиарда юана, което показва по-голяма загуба на данъчни приходи.

Новата политика позволява максимум 2000 юана на единичен трансфер в трансграничната търговия на дребно и максимум 20,000 юана на човек годишно. „В рамките на този диапазон, а данъчната ставка е временно нула процента“, каза Министерство на финансите. Всички стоки, които надхвърлят границите ще бъдат споменати по-горе ще се събират данъци в пълен размер  върху извършената  търговия.

Данъчната ставка е наистина по-висока в сравнение с това, което той бе използван до сега, но това няма да се отрази на потребителите прекалено много каза Министерство на финансите.