Среща с Бизнеса „Как да правим успешен бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“, Благоевград, 12 април 2016 г.

  • от

На 12 април 2016 г. в гр. Благоевград, Община Благоевград, зала 5, от 13:00 до 17:00 ч., Българо-китайската търговско-промишлена палата (БКТПП), съвместно с Търговско-промишлената палата Благоевград, имат удоволствието да Ви поканят на среща с Бизнеса на тема: „Как да правим успешен бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“.

 

Целта на срещата е запознаване на Българския бизнес със специфичните особености на китайския пазар, възможностите за установяване на ефективни форми на сътрудничество между китайски и български фирми, сертифициране и регистриране на търговски марки в Китай, навлизане и позициониране на китайския пазар, практически съвети и добри практики, привличане на китайски инвеститори и др.

 

Участието е безплатно!

 

Лекторите в обученията ще са експерти с опит в правенето на бизнес с китайски партньори и навлизане и утвърждаване на китайския пазар.

 

При желаете да вземете участие, моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на имейл: office@bccci.net и/или i.iliev@bccci.net 

 

Допълнителна информация може да получите от г-н Иво Илиев, БКТПП, тел.: +359 887 07 93 27 и имейл: i.iliev@bccci.net , или от лицата за контакт от БТПП и ИАНМСП.

 

Програма

 

Регистрационна форма