На 11.04.2016 се проведе среща в Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • от

Във връзка с започнатата инициатива и откриването на Български магазин в Шанхай, в който ще се предлагат и български стоки, услуги и ще се представят най-добрите български университети бе подписано споразумение БКТПП да представлява УАСГ в Китай.

През месец май ще си проведат поредица от изложения в сферата на образованието, къде то университета ще бъде представен.

Започва се засилена подготовка на представянето на университетите на Китайски език.