БКТПП подписа Меморандум за сътрудничество със Сдружение „Клуб отбранителна индустрия“

  • от

На 14 юли 2016 г., Българо-китайската търговско-промишлена палата и Сдружението „Клуб отбранителна индустрия“ подписаха Меморандум за сътрудничество. Меморандума предвижда обмен на специализирана бизнес информация, съвместно организиране на бизнес форуми, търговски мисии, конференции и специализирани обучения в България и Китай. Сдружението “Българска отбранителна индустрия” е българска неправителствена организация, учредена през 2015 г. от  водещи в отрасъла предприятия. Сдружението има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие. Сдружението си поставя за цел формирането на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, политика за процедури и доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие.