Българо-китайската търговско-промишлена палата  организира посещение на представители на Юго-Западния университет в Китай

  • от

166593384611136950 16984637259395481 672548165466519473 299852163359759829

В периода от 20 до 23 март 2017 г., в гр. Пекин, се проведе посещение на представители на Юго-Западния университет в Китай. Организатор на посещението е Българо-китайската търговско-промишлена палата (БКТПП). От страна на Юго-Западния университет, участие в делегацията взимат доц. д-р Борислав Юруков, ректора, проф. д-р Георги Апостолов, заместник-ректор по научно-изследователската дейност и докторантското обучение, а от страна на БКТПП – г-н Лъчезар Динев, председател на УС.
Целта на посещението е активизиране и развитие на връзките между България и Китай в областта на образованието, както и проучване на реалните възможности за обмен на студенти от университети от България и Китай.
В рамките на визитата, българската делегация проведе среща с н.пр. извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република Григор Порожанов, на която участниците в делегацията бяха запознати с актуалната икономическа и политическа ситуация в Китай, както и беше обсъдена темата за потенциалното сътрудничество в областта на образованието, както и възможностите за обмен на студенти от двете страни.
Програма продължи със среща с представители на Агенцията за китайски студенти, учещи  в чужбина към Министерството на образованието на Китай. На срещата представителите на Юго-Западния университет представиха своя университет, както и възможностите китайски студенти да учат в него. По време на срещата бе обсъдена и темата с легализацията на дипломи, които получават китайските студенти от чуждестранни университети, в това число и български, и как този процес може да бъде оптимизиран.
Българската делегация проведе и среща с представители на китайски частни организации, чиято основна дейност е свързана с предварителната подготовка на китайски студенти, които искат да учат в чужбина. По време на срещата са обсъдени потенциалните възможности за сътрудничество, както и каква следва да бъде подготовката на китайски студенти, които искат да учат в България.
БКТПП предвижда да бъдат организирани още подобни визити на български университети в Китай, като целта е насърчаване на студентския обмен и сътрудничество между български и китайски университети.

Вашият коментар