Година след началото на търговската война какво се случва в Китай.

  • от
Trade war

Последни търговски данни от Китай за май и от началото на годината до момента.
* Износ + 1.1% през май 2019 г. (+ 3.1% през април)
* Внос -8.5% през май 2019 г. (+ 1.2% през април).
Jan-май
* износ + 6.1% (януари – април е 5.7%)
* Внос + 1.8% (Jan-  Apr е 2.9%),
* общата външна търговия със стоки + 4.1% (януари – април е 2.9%)
Това са сурови цифри от статистиката на Китай. На пръв поглед войната не се отразява на Китайската външна търговия.

Вашият коментар