Продължете към съдържанието

Председателя на БКТПП взе участие в Редовно Общо събрание на БТПП

  • от
Общо събрание на БТПП

На състоялото се  ХХХIV-то Редовно Общо събрание на БТПП взе участие и председателя на БКТПП.

Г-н Лъчезар Динев се изказа на проведеното събрание относно политиките на БТПП. Той изказа благодарност на ръководството , но постави и въпроси, които се нуждаят повече внимание.

  1. Проблема с местните такси и тай-вече такса битови отпадъци, които се събират от общините в нарушение на ЗМДТ. До момента в редица общини такса битови отпадъци се употребява като скрит данък, който достига до 30% от стойността на имота.
  2. Проблема с инвеститорите, за които ще бъде невъзможно да получат желания статут при смяна на закона ЗЧРБ и ЗБГ.
  3.  Изразходването на парите за скритите данъци и как бизнеса може да им влияе.

По късно  беше избран нов 87-членен Управителен съвет.

За председател на Управителния съвет на БТПП бе преизбран Цветан Симеонов. За заместник-председатели на УС на БТПП бяха избрани Красимир Дачев и Тодор Табаков.

За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателят и зам.-председателите, бяха избрани Валентина Зартова, Васил Тодоров, Гена Събева, Емил Пеев, Иван Стоименов, Лъчезар Искров.

Приетите от Общото събрание Насоки за дейността в периода 2019 – 2023 включват: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмите; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост; насърчаване разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места; подготовка на мениджъри за корпоративно управление с изкуствен интелект; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна за страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност, вкл. чуждестранните инвестиции.

Утвърден бе бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2019 – 2023 г.

Вашият коментар