България и Китай създават платформа за продажба на лекарства

  • от
България и Китай създават платформа за продажба на лекарства

Председатеря на Българо – Китайска търговско промишлена палата присаства на среща в БТПП с представители на администрацията на Шанхай.

България и Китай преговарят за създаване на на международна платформа за продажба и дистрибуция на лекарства. Общинската комисия за търговия на Шанхай е пряко ангажирана с регулация и контрол върху лекарства, медицински изделия и козметика. В момента активно се работи в посока представянето на местни продукти на пазара на Европейския съюз.

В началото на китайска делегация, водена от Лиу Вей, директор „Проучване на нови пазари“ към Общинската комисия за търговия на Шанхай, участва в среща, организирана от българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В делегацията имаше и представители на икономическата комисия на окръг Минха, една от двете най-развити зони за производство в Шанхай. Китайските гости заявиха интерес към възможностите за създаването на международна платформа за продажба и дистрибуция на лекарства. В срещата участваха български фирми от секторите фармация, козметика, производство на етерични масла, производство на химически продукти, хранителни добавки, иновативни технологии се запознаха с идеите на китайската делегация и представиха дейността си.

Заместник изпълнителният директор на българската агенция Яна Топалова каза, че засилването на сътрудничеството с Китай като стратегически икономически партньор е от изключителна важност за промотирането на български компании на международно ниво.

Фармацевтичният сектор в Китай е в разцвет. Общо 139 нови лекарства, разработени от китайски учени, са получили сертификати благодарение на мащабен национален проект за развитие на науката и технологиите. Фармацевтичен сектор ускори значително темповете си на индустриализация в последните десетилетия. Като част от този процес до края на 2018 г. над 280 генерични лекарства са били регистрирани в Европа и САЩ, а четири ваксини и 28 химически субстанции са получили първоначално одобрение от Световната здравна организация.

В България функционира единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в страната. Тя е разработена в периода 2015 – 2017 г. и обхваща процесите по провеждане на обществени поръчки за купуване на лекарствени продукти. Системата осигурява замяна на традиционния модел на провеждане на поръчки по Закона за обществените поръчки с изцяло електронни търгове. Целта е централно договаряне с доставчиците за целите количества от даден продукт за определен период от време (1/ 2 години), които са необходими за всички държавни болници. То се извършва чрез провеждане на процедура по централно договаряне за закупуване на лекарствени продукти, групирани по анатомо-терапевтичен код и международното непатентно наименование.

Всяка година около 100 лекарства попадат в категорията дефицитни по различни причини. Едната от тях е, че производителите им престават да ги продават в България заради ниската цена и малкото търсене. Именно ниската цена е стимул и за паралелна търговия с част от продуктите. Лекарства липсват и заради производствени и логистични проблеми.