Среща с г-н. Иво Маринов директор на туристическата администрация на община София

  • от
Българо-китайска търговско-промишлена палата представя София в ПекинСреща с г-н. Иво Маринов директор на туристическата администрация на община София с предложение за участие на различни туристически форуми в Китай и съвместно участие на Българския туристически щанд на BITE и COTTM в гр. Пекин.

ОП „Туризъм” е учредено с Решение №13 по Протокол №48/17.02.2003 г. на Столичен общински съвет /СОС/ като ОП „Туристическо обслужване” – специализирано звено на Столична община.

На срещата беше предоставна визията на Щанда и възможностите, които ще се открият за столицата при участие на тези изложение в Пекин.

Ето и останалите събития през 2019 организирани, подпомагани или в които е участвала БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА