Чужди граждани от трети страни не могат да открият банкова сметка в България в това число набирателна и не могат да откият и своя фирма

  • от
Невъзможност за инвестиции

На 7 ми януари 2019 година Председателя на БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА г-н Лъчезар Динев алармира за проблем пред чуждите инвестиции от трети страни в България.

Въпроса за невъзможността чужди граждани от трети страни да открият банкова сметка в България пред различни институции в това число Министерство на Икономиката, Българския Парламент, Агенция за инвестици и т.н. за сега не дава необходимия ефект.

Невъзможнстта да се открие банкова сметка рефлектира върху

-невъзможността да се регистрира българска компания от чужденци или чуждестранни юридически лица, защото не могат да открият набирателна сметка, в която и да е българска банка.

-Невъзможността да получат статут на пребиваване, защото за да им предоставят статут на пребиваване трява да имат открита банкова сметка със средства, но за да имат възможност да открият сметка им изискват да имат статут на пребиваване.

Горепосочените пролеми заедно инвестиците само от Холандия (Става дума за „Инвестиции“ на Лукойл с данъчна цел – намаляване на данъците), отказването вече 4 та година да се въведат SEPA разплащания в банковата ни ситема в нарушение на регламент 260/2012 създава проблем с имиджа на България като инвестиционна дестинация

Ето и останалите събития през 2019 организирани, подпомагани или в които е участвала БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА