Писмо от Комисия по икономическа политика и туризъм към Народно събрание на Република България

  • от
Писмо от комисията по икономика и туризъм в Народното събрание

Получихме писмо от Комисия по икономическа политика и туризъм към Народно събрание на Република България в подкрепа на инициативата на БЪЛГАРО КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА за туристически изложения в Китай:

В отговор на Ваше писмо относно участие на Международното
туристическо изложение – Beijing International Tourism Expo /BITE/, гр.
Пекин, 18-20 юни 2019 г., бих искал да изразя своето задоволство от
традиционно отличните двустранни отношения между Република България и
Китайската народна република. България трябва да работи за развитие на
отношенията ни до равнището на „стратегическо партньорство“, като
сътрудничеството между двете страни в областта на туризма и
припознаването на България като целогодишна туристическа дестилация са
крачка към постигането на тази цел.
През 2018 г., благодарение на доброто сътрудничество с Посолството на
Китайската народна република в Република България, се проведе и първия
Семинар за управление на туризма в гр. Хайкоу, Хайнан. В него участие са
взели 25 представители на българския туристически бранш.
Българският парламент, в лицето на Комисия по икономическа политика
и туризъм, поставя сериозен фокус върху туризма в азиатския регион, в
частност – Китайската народна република. Не веднъж, в рамките на процедура по изслушване на ресорния министър на туризма, по време на заседания на комисията, са дискутирани възможностите и конкретните мерки за реален напредък на отношенията между двете страни в областта на туризма.
Във връзка с всичко това, бих искал да заявя институционалната
подкрепа на ръководената от мен Комисия по икономическа политика и
туризъм, като оставам на разположение за съдействие и бъдещо
сътрудничество.

Ето и останалите събития през 2019 организирани, подпомагани или в които е участвала БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА