Среща с г-н Ли Пънг, директор Корпоративно Банкиране и г-н Тао Бингмънг, мениджър отношения с бизнес клиенти в Bank of China.

  • от
Bank of China visit

Среща с Ли Пънг, директор Корпоративно Банкиране и г-н Тао Бингмънг, мениджър отношения с бизнес клиенти в Bank of China.
Прегледахме възможностите за финансиране на различни проекти на
китайски и български предприятия на територията на България.
Уточнихме механизми за сътрудничество.

Поставихме въпроса за откриването на офис на банката в България. При домакинството на България на 16+1 през 2018 това беше обещано на срещата в БНБ с Срещата се осъществи с помощта на Balkan
Advisory Company (BAC IP EAD/Securities) Stock Exchanges.

Ето и останалите събития през 2019 организирани, подпомагани или в които е участвала БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА