България купува нови влакове с параметри от 1970 година. Най- големият производител в света е изключен нарочно.

  • от
Corruption Example

След като народното събрание одобри закупуването на минен ловец „Мааслуис“ клас „Трипарти“ с бордови номер М856 и минен ловец „Хелевутслайс“ клас „Трипарти“ с бордови номер М859 и заплати за тях Сумата от 1 996 000 евро без ДДС. Сега ще си купуваме и „нови“ влакове за на обща стойност 296 145 453 лева с ДДС.

За какво става дума? За сравнение закупуването на продънена яхта на над 20 години струва от порядъка на 40 милиона паунда и нагаре. Защо и как България купува два военни кораба за под 1 милион Евро парчето въпросът е риторичен. Не става дума за обновяване а за загробване на Българския военноморски флот. Яснота дава и отговора на въпроса защо транспортирането на въпросните кораби е около 2 милиона лева без ДДС. Явно са толкова зле, че ако ги пуснат на вода ще потънат и трябва друг кораб да ги докара, а това е скъпо занимание.

Дишайки мръсният въздух през последните години сега ще си купуваме и отпадък от Холандия, който ще наричаме реновиране на флота и за който освен, че ще помогнем на Холандия да се оттърве от него няма да ги питаме защо не ни приемат в Шенген.

Тази сделка е толкова странна, че няма нужда да ни обясняват холандците, защо смятат, че корупцията в България е висока.

Отговора е ясен, защото и те участват в развитието на корупцията в нашата мила родина, а после доказано отказват да ни пуснат в Шенгенското пространство заради нея. Ако това не е гавра – здраве му кажи.

Но да се върнем на поръчката на обща стойност 296 145 453 лева с ДДС за 16 пътнически състава. Истината е че явно победителя е решен предварително, защото най-големият производител в света CRRC умишлено не се допуска до търга. На искането ни това да не се допуска и искането за среща с министъра на транспорта отговора е отрицателен.