Продължете към съдържанието

Износа на българско вино за Китай расте над два пъти през 2019 година

  • от
Bulgaria to China Wine export 2019

През 2019 износа на българско вино достигна 472632 литра, което е с 23.84% повече в сравнение с 2018. Интересното в случая, че сновната част от износа е в опаковки до 2 литра, но през 4 тримесечие сме започнали да изнасяме и в разфасофки от над 2 литра или общо 1625 литра.

Друг интересен факт за износа през 2019 година е че сме успяли да увеличим стойността на проденото вино над 2.08 пъти или общата стойност на внесеното в Китай българско вино е за 2 305 619 USD, което на фона на общия износ на българско вино е незначитело, но е добър знак за експорта ни за Китай.

Въпреки, че общия внос на вина в Китай отбелязва спад от 18% ние през 2019 успяваме да увеличим пазарния си дял.

Това са данните по месеци за разфасовки под 2 литра

ДатаКоличествомяркаКоличествоопаковкиСтойност в USD
20190185305Litre85305Kilogram202018
20190239456Litre39154Kilogram139686
20190323247Litre23247Kilogram130816
20190430819Litre30717Kilogram125661
20190584381Litre84259Kilogram764684
20190610080Litre10080Kilogram35811
2019076230Litre6230Kilogram2456
20190892084Litre92023Kilogram400392
20190940522Litre40522Kilogram282702
20191060508Litre60453Kilogram221393

472632


2305619