Българо-китайска търговско-промишлена палата за поредна година заплати за да получи данните за посещенията на китайски туристи през 2019 година от НСИ.

  • от
Chinese Tourists in Prague

През 2019 година посещенията на китайски туристи са се увеличили с 3764 човека или това са близо 10 човека на ден с китайски паспорти или това си е увеличение от 18.2%. В това число влизат и други групи посещения както и тези, които имат двукратни туристически визи или преминават транзитно.

Ако попитаме г-жа Ангелкова за това ще се окаже че този уникален ръст от почти 4000 човека се дължи на неимоверните усилия на Министерството на Туризма, но дали тези цифри не ни показват нещо съвсем друго. Всъщност през миналата година тя отчете всички влизания на китайци в България, като китайски туристи.

През 2019 година общият брой влизания на китайци в България са 34705.

Общия брой посещения с цел туризъм са били точно 24359 броя в сравнение с 2018 когато са били само 20595 посещения. Като известна туристическа дестинация или поне така твърдим ние би трябвало да имаме значително повече туристи. Само за сравнение още през 2018 година китайските туристи посетили Прага са 620 000 хиляди. Редовните полети до Прага се обслужват от десетки полети седмично от редица авиокомпании. България все още няма директни полети до Китай.

Въпреки огромният брой полети и посещения в Чехия няма регистрирани случаи на коронавирус, което не е основание за оправдание на ограничените пътувания от Китай.

През изминалата година Българо-китайска търговско-промишлена палата осъществи 4 туристически изложения в Китай без финансовата подкрепа на Министерство на Туризма. Всичко това стана възможно благодарение на община София и други общини както и с институционалната помощ на посолството ни в Пекин, за което сме им благодарни.

С писмо №2001/10.02.2011 г. на МВР, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ информира НСИ, че във връзка с преминаване към нова Автоматизирана информационна система за граничен контрол данните за „цел на влизане в България“ за чужденците са декларативни и въвеждането им не е задължително, което от своя страна означава, че „туристите“ отчетени от НСИ са значително по- малко от 20 000.

През изминалата седмица с входящ номер Т-92-00-157/24.02.2020 година На основание на закона за обществена информация изискахме от Министерството на Туризма информация за :

  1. Средствата изразходени за пазар Китай през 2017, 2018, 2019 и планираните за 2020 година.
  2. С кой е подписан договора за реклама на българския туристически продукт в Китай
  3. Опис на извършените дейности по договора за представяне или рекламиране на България и разбивка на разходите
  4. Има ли обявена тържна процедура за изразходване на средствата и номера и в АОП

Искаме да уточним колко пари са изразходвани за този колосален ръст от 3764 човека и имаме подозрението, че средствата никак не са малко, а мероприятията извършвани в Китай относно рекламирането на България са извършвани основно от Българо-китайска търговско-промишлена палата