Българо китайска търговско промишлена палата иска по тясно сътрудничество с Министерство на Икономиката

  • от
Писмо до Министъра но Икономиката

Част от целите на Българо китайска търговско промишлена палата са :

  • Да насърчава и да подпомага развитието на търговско-икономическите отношения между България и Китай,
  • Да насърчава и подпомага установяването на бизнес контакти между български и китайски фирми
  • Да представлява, подкрепя, насърчава и защитава икономическите интереси на своите членове.
  • Да да стимулира износа.

За да изпълни тези свои цели исакме още по-тясно сътрудничество с Министерство на икономиката и институционално подпомагане на откритите офиси на палатата в Китай.

Насърчаването на българските компании да продават своите продукти и услуги в Китай е залегнало и в предложението за подписване на меморандум с министерството, което внесохме на 24.02.2020 година.