ЕК отпуска почти 201 млн. лв. за реклама на храни през 2020 г.

  • от
Български Храни

Повече от половината бюджет ще бъде насочен към кампании за пазарите извън ЕС с потенциал за силен растеж, например Китай, Канада, Япония, САЩ

Европейската комисия (ЕК) ще отпусне 200,9 млн. евро през 2020 г. за финансиране на промоционални дейности за селскостопански хранителни продукти в страната и чужбина, съобщават от пресслужбата на Комисията.

Работната програма за промоционалните дейности през 2020 г., приета от ЕК, очертава основните приоритети за подкрепа. Политиката на ЕС за реклама на селскостопански и хранителни продукти е предназначена да помогне на сектора да се възползва от разрастващия се и все по-динамичен глобален пазар на храни, да повиши осведомеността относно схемите за качество, включително на биологичната продукция, и да помогне на производителите, ако се сблъскат с проблеми на пазара, посочва се в съобщението.

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган посочва, че репутацията на Европа е без аналог що се касае до селскостопанските и хранителните продукти. „ЕС не е най-големият световен износител на селскостопански стоки и храни по случайност. Нашата политика за популяризиране, която се възползва от непрекъснато увеличаване на бюджета, подкрепя производителите от ЕС да рекламират своите продукти както в ЕС, така и извън него, както и да се справят с пазарни трудности“, допълва той.

Действащите търговски споразумения също създават условия за увеличаване на износа на бързорастящи пазари. Неотдавнашното двустранното споразумение между ЕС и Китай относно географските указания е още един пример за работата на Комисията за създаване на възможности за производителите и висококачествените продукти на ЕС“, казва още Хоган.

През 2020 г. повече от половината от бюджета (118 млн. евро) ще бъдат насочени към кампании за пазари извън ЕС с потенциал за силен растеж, като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Допустимите сектори включват млечни продукти и сирене, трапезни маслини и зехтин и вина.

Очаква се избраните кампании да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските хранителни продукти от ЕС и да увеличат пазарния си дял в тези страни.

Кампаниите също така ще информират потребителите на ЕС и световните потребители за различните схеми и етикети за качество на ЕС, като например географски указания или биологични продукти. Кампаниите ще подчертаят също така разнообразието и традиционните аспекти на селскостопанските хранителни продукти в ЕС, ще насърчават здравословното хранене, балансираната диета и консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании през 2020 г. ще бъдат публикувани през януари 2020 г. Право да кандидатстват за финансиране имат търговски организации, организации на производители, агрохранителни групи и други.

Допълнителни 9,5 млн. евро са заделени за собствените инициативи на Комисията. Те включват участие в панаири и комуникационни кампании, както и дипломатически офанзиви, ръководени от европейския комисар по земеделието и развитието на селските райони, придружени от бизнес делегации.

Source: Investor.bg