Съществува ли в България министерство на туризма или то има друго предназначение?

  • от
Tourism Ministry problems

През изминалта година Българо китайска търговско промишлена палата осъществи редица изложения в Китай като представяше българския туризъм и инвестиции описани в отчета за дейността през 2019 година.
Всичко това се осъщетсви без финансова подкрепа от страна на Министерството на туризма. Тук трябва да благодарим на ОП Туризъм на гр. София, които ни помагаха и финансово. Интересно беше да научим какво всъщност е направило самото министерство по направлиние Китай.
1. Сигурно е че през 2019 порталът за туризъм на България bulgariatravel.org след 19 години и над не е преведен на език, на който говорят малко под 2 милиарда жители на планетата в случая мандарин или даже кантонски.
2. Сигурно е че този портал рекламираше, че „в България функционират три мобилни оператора, които осигуряват почти 100% покритие на територията и акваторията на страната с 2G и 3G мрежа“. Да не 5 или 4G а  2 и 3G мрежа
3. Сигурно е че до 2020 по направление туризъм и въпросният портал са похарчени десетки мириони лева, но той остава с рейтинг 677,533 от глобалната интернет класация. За сравнение google.com e номер 1.
Попитахме министерството на туризма какви суми са изхарчени за реклама на България на пазар Китай с писмо Т-92-00-157/24.02.2020 а именно:
1. Средствата изразходени за пазар Китай през 2017, 2018, 2019 и планираните за 2020 година.
2. С кой е подписан договора за реклама на българския туристически продукт в Китай
3. Опис на извършените дийности по договора за представяне или рекламиране на България и разбивка на разходите
4. Има ли обявена тьржна процедура за изразходване на средствата и номера и в АОП
Ето какъв отговор получихме:
По отношение на точка едно не получихме отговор за изразходваните средства за пазар Китай.  Ето и конкретния отговор:
“ По отношение на исканата с т. 1 информация за средствата, изразходвани за
пазар Китай през 2017, 2018 и 2019 г., и планираните за 2020 г.. Ви информирам, че България е взела участие, като част от общия щанд на Европейската туристическа комисия (ЕТК), на международно туристическо изложение IТВ China, град Шанхай, Китай. ITB China е тридневно В2В изложение, което се организира от IТВ Berlin.
Изложението се фокусира изключително върху китайския туристически пазар като обединява повече от 800 топ купувачи от Китай с професионалисти от целия свят.“
Не е ясно 800 са посетителите или охранителите. Все пак говорим за пазар от 1.5 милиарда потенциални туристи. За това са заплатили същата организация ЕТК , която през 2017 година пусна клип за реклама в Китай – „Година на Китайския турист в Европа“ и беше забравила да спомене, чи България е част от ЕС.  До тук изглежда разходи няма …. но за да не ги укажат има причина.
Както виждате отговор на въпроса няма – нито са описани средствата изразходени за пазар Китай през 2017, 2018, 2019 нито планираните за 2020 година.
Лаконичният отговор е :
Министерството на туризма, в съответствие с чл. 133 от Закона за публичните
финанси и указания на министъра на финансите публикува отчетите в програмен формат на интернет страницата на ведомството в секция ..Министерство“, раздел .Бюджет“
На тази страница няма нищо за пазар Китай  и така остава открития въпрос, защо Министерство на Туризма не отговориха на Въпроса финансирали ли са дейности по това направление.
На другите 3 въпроса получихме следния отговор:
Във връзка с исканата с т. 2 и 3 информация относно обстоятелството „с кой е
подписан договора за реклама на българския туристически продукт в Китай“, както и „опис на извършените дейности по договора за представяне или рекламиране на България и разбивка на разходите“. Ви информирам, че Министерството на туризма няма сключен договор за реклама на българския туристически продукт в Китай.
Във връзка с въпроса, обективиран в т. 4, дали има „обявена тръжна процедура
за изразходване на средствата и номера в АОП, Ви информирам, че Министерството на туризма не е обявявало процедура за възлагане на обществена поръчка за пазар Китай.“