Земята за строителство в Китай надхвърли 700€/м2 докато в Банско завършено строителство с обзавеждане е вече 55 лева/м2

  • от
Българският бизнес е заложник на управлението. Искаме да работим в България а не да емигрираме.

  В Китай покупката на апартамент е с въвеждане във владение за 70 години. При строителство и въвеждане на не жилищно строителство се преотстъпва правото на ползване от само 50 години. След този срок отново става собственост на държавата.
      В България над 99% от всички сделки са с прехвърляне на правата върху земята или готовите сгради  земята за вечни времена. Въпреки това на много места по черноморието и в планинските курорти цените са обидно ниски и не покриват разходите дори за обзавеждане на обектите. 
   Всеки може да види изнудването на местната власт над инвеститорите в Банско както и палатът на кмета от ГЕРБ през този период изграден с едната му заплата, за който пише и местната и националната преса.
  Няма как при такава съдебна власт в лицето на „Каскетурата“  да очакваме да имаме наплив от инвестиции в България, когато на безнесфорума в Азърбейджан министъра на икономиката г-н Лукарски сричаше написана на листче реч и преводача след него мънкаше да обяснява, че имаме близо милиард инвастиции и то след домакина, който отлично владееше чужди езици обясни, че имат над 27 милиарда инвастиции за същия период. През този период министерството гонеше инвеститори а не помагаше за насърчаването им.
    За съжаление години по-късно заради управляващите инвеститорите почти липсват. Българските граждани предпочитат да инвестират в чужбина, а не в Блгария. 

 Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.