Ръст на продажбите на потребителски стоки в Китай от началото на годината

  • от
Темп на растеж на общите продажби на дребно на потребителски стоки през всеки месец на 2020 г.

            Продажбите на дребно на потребителски стоки в Китай през август продължават да са се увеличили и вече са с 0.5% повече в сравнение със същия период на миналата година. Мерките, които прилага Китайското правителство продължават да дават резултат. За разлика от България, където се наливат по 50 лева предизборно на пенсионерите и се отдават значителни количества парични средства на колекторски фирми. На затворените туристически обекти се изпращат съдия изпълнители за да събират Такса битови отпадъци от фирмите, за които общините не са извършвали никаква услуга.
             В Китай през август продажбите се увеличават достигайки 461,8 млрд. долара, съобщи Националното статистическо бюро на Китай.
             Динамиката в растежа на продажбите в селските райони е била 10,2 процента, а в градските – 8,8 процента, се посочва в представения на пресконференция доклад на статистическото бюро.
              Според документа от януари до август е имало значителен растеж на интернет продажбите: с 28,2 процента до 5,5 трилиона юана или 808,1 милиарда долара.
             Забавянето на темповете на растеж на продажбите на дребно на потребителски стоки в Китай в средно-срочен план протича сравнително равномерно: през 2014 година те са се увеличили с 12 процента и са достигнали 26,239 трилиона юана или 4,2 трилиона долара по сегашния курс, през 2015 година с 10,7 процента до 30,093 трилиона юана (над 4,4 трилиона долара), през 2016 година са нараснали с 10,4 процента и са достигнали 33,2 трилиона юана (над 4,8 трилиона долара).
               През 2017 година този показател се е увеличил с 10,2 процента до 36,6 трилиона юана (около 5,6 трилиона долара), като са превишили прогнозата за растеж от 9,5 процента на Китайската академия на науките.
              Според официалната статистика през 2017 година вътрешното потребление е осигурило около 59 процента от увеличението на брутния вътрешен продукт на Китай.

      Защо българското правителство не взе финансиране при отрицателни лихви и просто да планира разходите си по добре дори за рефинансиране на текущи задължения е риторичен въпрос, на който милиони българи имат един отговор и той явно е „оставка“.

 Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.