За първите 9 месеца на годината износът към Китай расте с 14.3% в сравнение със същия период на миналата година.

  • от
За първите 9 месеца на годината износът към Китай расте с 14.3% в сравнение със същия период на миналата година.

       За първите 9 месеца общия износ към Китай е на стойност 983 058 398 USD или с 14.3%  в сравнение със същия период на миналата година когато той е бил 860 058 948  USD.
       През септември България също бележи ръст в износа от 130 153 170 USD в сравнение с миналата година когато е бил само 90 867 633 USD. Ние всъщност сме една от малкото страни, които имат ръст на износа към Китай в сравнение с предишния период.  От ЕС само Дания и Испания имат по-висок ръст съответно 28.6% и 15.5%, но и стойностите на износа са впечатляващи:
 съответно 4 490 669 740 USD и 7 293 772 630 USD. Само ще припомним, че Дания има население от 5 милиона и очевидно успяват да изнесат само близо 40 пъти повече продукция за Китай отколкото България.

        Интересни са данните за вноса в България. За първите 9 месеца но годината вноса от Китай намалява с 5.76% или от 1 153 536 759 USD намалява на 1 090 675 264 USD. За съжаление търговското салдо остава отрицателно в размер на 170 478 361 USD.

Износ на България към Китай

Месец USD 2020 USD 2019
202001~02 203516802 107533607
    63720657
202003 124161005 123798465
202004 81254485 107155465
202005 78990152 112028124
202006 106133971 85729811
202007 136215842 76662939
202008 122632971 92562247
202009 130153170 90867633