33-ият кръг от преговорите за инвестиционно споразумение между ЕС и Китай се проведе между 19 и 23 октомври 2020 г. чрез видеоконференция.

  • от
33-ият кръг от преговорите за инвестиционно споразумение между ЕС и Китай се проведе между 19 и 23 октомври 2020 г. чрез видеоконференция

                   За сега не може да се прецени какви ползи или негативи ще има България и как се защитават интересите на страната ни. При последното споразумение за географските наименования между ЕС и Китай не бeше включен нито един продукт от България, което е показателно за работата на европeйската комисия и нашето правителство относно защитата на националните ни интереси. Все пак тези близо 500 български служители в Брюксел предполагам имат по-важни работи и тези неща не ги интересуват.  

              Този кръг преговори за търговското споразумение се ръководи от комисар Валдис Домбовскис, който е инженер и е бил министър на финансите и премиер на Латвия. Съобщението относно преговорите и изключително лаконично:
        Комисията се фокусира върху устойчивото развитие, по-специално механизма за справяне с различията, по време на който конструктивните дискусии продължиха в темп. Бяха проведени допълнителни технически дискусии по въпроси, свързани с конкуренцията, движение на капитали и трансфери, както и влизане и временен престой на бизнес посетители за целите на установяването и вътрешнокорпоративни трансфери.
Следваща стъпка ще бъде  34-ия кръг на преговорите, който ще се проведе между 16 и 20 ноември 2020 г.