Износа на термометри и пирометри за Китай се увеличи близо 100 пъти и достигна близо 100 милиона USD

  • от
Износа на термометри и пирометри за Китай се увеличи близо 100 пъти и достигна близо 100 милиона USD

                       За първите девет месеца на годината износа на Термометри и пирометри за индустриално ползване към Китай достигна 474 465 броя или 87 121 013 USD. За същия период на миналата година сме изнесли 48 511 броя на стойност 872 782 или това е ръст от близо 100 пъти.  България изнася и други измервателни уреди и термометри, но само при горепосочените ръста е уникален.
                      Температурата на съоръжения или процеси е сред редовно проследяваните параметри в редица индустриални производства. Често, обаче, контактното и определяне е трудна, а дори и невъзможна задача. В този случай предпочитан метод е безконтактното ѝ измерване, подходящо за определяне на температурата на малки, движещи се или недостижими обекти, на динамични процеси, изискващи бърза реакция, при измерване на температури по-високи от 1000 °С и т. н. Развитието на технологиите в областта дава възможност за избор от различни конструкции термометри, съобразно изискванията на конкретното приложение, но съответно добрият избор зависи от доброто познаване на функциите, предлагани от различните системи за измерване и на основите на технологията за безконтактно измерване. Основни фактори при избора се явяват приложната област, точността и надеждността на уреда, както и неговата цена.

              Това е един добър пример за какво може да се ползват подземните ни богатства и защо не трябва да ги подаряваме чрез криминални концесии за които в бюджета не постъпва почти нищо.

            За няколко дни успяхме да Ви представим няколко продукта, които изнася България за Китай и при всеки един от тях загубите за бюджета са огромни. Това е един от продуктите, които правят изключение и вдъхват оптимизъм, но за съжаление не влизат в стратегията ни за равитие на износа към Китай

1.  Загубите за България в Китай от липсата на запазено географско означение „Българско Кисело Мляко“ поради некадърността на правителствените служители в Брюксел.

2. Износа на българско вино за Китай е почти преустановен

3. Износа към Китай за първите 9 месеца на медни катоди с чистота 99.99% надхвърли един милиард лева при ръст от 6.97%. Колко и дали бюджета ни получава нещо от това?

4. Ръста на износа на царевица за Китай е над 100 пъти за първите 9 месеца. Трябва ли България да продължава да субсидира зърнопроизводителите за да изхранват китайския народ на цени под себестойност?

5. Износа на Златни руди и техните концентрати без сребро за Китай се е увеличил 8.9 пъти от началото на годината. Стигнахме до там да изнасяме камъни само за да не влезне случайно някакво плащане от концесионна такса в бюджета.

В следващите няколко дни, ще Ви предложим още анализи на продуктите и услугите от България, които се представят изключително добре на пазара в Китай, но за наше съжаление те показват, че Европейското „финансиране“  или по-скоро „усвояване“ е директна форма на ограбване на населението и то не е обвързано с положителни резултати. Сектори, които не се подпомагат превят изключително добро представяне и не им пречи да рекламират името на България.  Други сектори, които са свръх субсидирани очевидно се ползват за да изтичат нашите средства като данъкоплатци към Китай.

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.