Ръстът на износа към Китай за първите 10 месеца се запазва висок от 14.41%, благодарение износа на суровини, от които за съжаление няма постъпления в бюджета

  • от
Trade balance between China and Bulgaria 2020 10 есец

             За първите 10 месеца износа ни към Китай е  1 120 553 240 щатски долара. През същия период на миналата година сме изнесли продукция за 979 430 918 щатски долара.  Ако се вземе в предвид курса на щатския долар спрямо еврото година по-рано който на същата дата през 2019 година е 1.1080, а днес е  1.1914 т.е. близо 8% разлика, както и ръста в цената на златото, което е съществена част от износа ни може да се окаже, че всъщност ръста изобщо не е впечатляващ.
           Проблема с този тип износ на суровини е доста неприятен както обяснихме преди седмица. Износа на медни катоди вместо готова продукция на електрониката ни и износа на субсидирана продукция от хранително  вкусовата промишленос и земеделието ни с цел не да се подпомогнат българските, китайските потребители граничи с лудост, но явно сме толкава богати, че можем да си го позволим, както си позволихме да обучим за своя сметка и след това старателно да изгоним хиляди учени, доктори и медицински сестри за да може сега правителството гордо да заяви, че сме първи по смъртност от COVID-19 в света поради липса на медицински грижи.
            Понеже няма адекватна политика насочена към бизнеса, а само частично към работниците със спорната мярка 60/40 много скоро армия от предприемачи също ще напусне България, която се гаври с тях.

              Нещата при вноса поради смачканото потребление и несигурността на потребителите от неадекватните действия на правителството както и заради не работещия парламент  изглеждат добре за търговския ни баланс с Китай.  За първите 10 месеца на годината сме внесли стоки за 1 226 930 782 щатски долара или със 4.42% по-малко за същия период на миналата година, което за съжаление не може да компенсира отрицателното търговско салдо, което от началото на годината възлиза на 106 377 542 щатски долара. Тук искам да отбележа, че за първи път откакто ние наблюдаваме статистиката през първите 3 месеца на годината имахме положително търговско салдо с Китай, но за съжаление това ни преимущество беше унищожено.

              

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.