Задълбочава се кризата с износа на българско вино за Китай. За първите 10 месеца спадът е вече 5.46 пъти, а не процена.

  • от
Задълбочава се кризата с износа на българско вино за Китай. За първите 10 месеца спадът е вече 5.46 пъти, а не процена

            Съгласно данните предоставени ни китайските митници  от началото на 2020 година сме изнесли само 120 859 литра вино на обща стойност 426 220 щатски долара. За същия период на миналата година сме успели да изнесем 472 632 литра вино на стойност  2 327 723 щатски долара.
           Анализирайки цифрите се вижда, че спада на стойността на изнесената продукция е 5.46 пъти, а на количеството е 3.91 пъти, което ни обръща внимание на още по-големия порблем, че освен огромния спад в обемите имаме и срив на стойността на виното.
          Средната стойност на изнесената продукция за същият период на миналата година е бил 4.93 щатски долара на литър докато през тази година той е само 3.53 щатски долара, което е още един неприятен факт.
          Всъщност горните цифри за месец октомври преведени на български изглеждат така. Изнесли сме един контейнер от 6 300 литра на стойност 34 628 щатски долара за Пекин и един контейнер от 4 953 литра на стойност 10 047 щатски долара за провинция Гуандун, който е очевидно на изключително ниска стойност.
          Ако може това да ни успокоява все пак имаме някакво раздвижване спрямо септември, когато сме успели да изнесем само само 6 литра за провинция Съчуан  на колосалната стойност от 105 щатски долара, което може да го причислим в графата срам за българските производители на вино.

           

       

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.