В ставнение с другите страни в ЕС България е на 6-то място по ръст на експорта към Китай за първите 10 месеца и на 18 по обем изнесена продукция.

  • от
В ставнение с другите страни в ЕС България е на 6-то място по ръст на експорта към Китай за първите 10 месеца и на 18 по обем изнесена продукция

България е на 15 място по население в ЕС и не е приемливо да сме на 18 то по обем изнесена продукция. Само за пример Словакия има близо пет пъти повече изнесена продукция от България и общия и обем възлиза на 4 777 239 330 щатски долара, но за разлика от България не изнася суровини, а високотехнологични продукти.
Най-добрият пример обаче е Ирландия, която има почти два пъти по-малко население от България, но успява да изнесе за първите 10 месеца 10.17 пъти повече продукция към Китай и общия обем достига 11 399 057 648 щатски долара. Тази както и останалите европейски страни не подаряват националните си бъгатства, а разчитат на продукти с висока добавена стойност и подкрепа от държавата си.
За съжаление лошата структура на износа ни е ограмен проблем, но не се забелязва от некадърното ни правителство.

2020 2019 Процент
Lithuania 406517865 308379383 31,82%
Denmark 4897264013 3892683986 25,81%
Portugal 2255516704 1904718823 18,42%
Spain 8253020579 6995140968 17,98%
Netherlands 10400460460 9030351600 15,17%
Bulgaria 1120553240 979430918 14,41%
Belgium 6247466165 5508194656 13,42%
Hungary 3425367425 3073292324 11,46%
Romania 2089337521 1877001230 11,31%
Poland 3567970840 3226830573 10,57%
Czech Republic 4085622648 3791865851 7,75%
Sweden 7791258858 7502705228 3,85%
Malta 303718036 296992818 2,26%
Ireland 11399057648 11406620571 -0,07%
Latvia 166676790 168101357 -0,85%
Italy 17431055076 17629334147 -1,12%
Luxembourg 233249274 236733362 -1,47%
Germany 82843234798 86532398025 -4,26%
Greece 571543695 598579818 -4,52%
Slovakia 4777239330 5035626468 -5,13%
Slovenia 404706518 428524167 -5,56%
Croatia 115866797 124263865 -6,76%
Finland 3447262066 3927695487 -12,23%
Austria 5373347114 6236852552 -13,85%
France 22574718440 26317387286 -14,22%
Estonia 220068879 259349372 -15,15%
Cyprus 21519669 47629923 -54,82%

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.