По стойност на 4 място като най-изнасян продукт за Китай са шкафове и табла за цифрово управление с ръст от 3.56 пъти, в които е вградена автоматична машина за обработка на информация за напрежение не превишаващо 1 000 V

  • от
По стойност на 4 място като най-изнасян продукт за Китай са шкафове и табла за цифрово управление с ръст от 3.56 пъти, в които е вградена автоматична машина за обработка на информация за напрежение не превишаващо 1 000 V

               Добре беше да изнасяме цифрови машини за обработка на информация, но и табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни са добра първа стъпка, ако има и втора такава. 
             През октомври сме изнесли за Китай от тези табла и шкафове обща 92 262 броя от тях или сумарно 23 096 килограма на обща стойност 2 893 832 щатски долара, което е 2.7 пъти повече бройки в сравнение с миналата година и продуктите са 4.67 пъти по тежки от миналата година.  Стойността на изнесената продукция спрямо октомври миналата година е 3.56 пъти по-висока е в размер на 2 893 832 щатски долара.
             От началото на годината сме изнесли 559 088 броя общо 177 766 килограма на обща стойност 20 428 924 щатски долара, което е значителен ръст от близо 5 пъти спрямо същия период на миналата година.
          За да е ясно какво изнасяме ще Ви помогнем с това че средната стойност на един панел е 36 щатски долара и средната тежест е само 3.15 килограма.
          При производството на персонални компютри след средата на 80-те България е една от водещите страни в света. Страната ни започва да изнася голяма част от продукцията си за страните от СИВ и по-специално СССР. Най-големият достигнат връх е в края на 80-те години на XX век, когато България произвежда 40% от компютрите, използвани в страните от Източния блок (60 000 компютъра годишно). По това време в производството на електроника в страната са ангажирани над 300 000 работници и общата произвеждана продукция е на стойност 13,3 милиарда долара годишно (8 милиарда рубли). Благодарение на това България се нарежда на трето място в света по производство и използване на електронни устройства на глава от населението.
          Днес ние се радваме ако произвеждаме панели и конзоли и ги продаваме в чужбина, но при липса на стратегия и целенасоченото изгонване на хиляди специалисти през последните десетилетия не може да се очаква друго.
        Стигнахме до там стойността на изнесената царевица за Китай да е десетки пъти голяма от стойността на изнесената продукция свързана с електрониката и електричеството.

Ето и другите най-изнасяни продукти
1. Медни катоди
2. Царевица
3. Железен пирит

 

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.