На 5 и 6 декември се проведе международно изложение в гр. Фошан. БКТПП беше съорганизатор и представи традиционни български козметични и хранителни продукти както и българско вино.

  • от
България чрез БКТПП участва на търговско изложение във Фошан

                  За да насърчава стабилно изграждането на цялостна пилотна зона за трансгранична електронна търговия в Китай (Фошан) и да ускори съвместното развитие на онлайн платформи и офлайн паркове, организаторът на това събитие беше „Международното търговско пристанище на гр. Фошан“ и Българо-Китайска Търговско Промишлена Палата.  Днес се събраха редица международни бизнес асоциации, доставчици на услуги за външна търговия и доставчици на канали за електронна търговия, включително Украинската китайска индустриална и търговска асоциация, Службата за връзка на китайските предприятия отвъд океана във Фошан, Франция и отвъдморското бизнес звено Arthur China. 

Откриване на търговски панаир в гр. Фошан

Откриване на търговски панаир в гр. Фошан

На сцената на изложението се изказаха много лидери.

Церемония по подписването на меморандум с БКТПП на търговски панаир в гр. Фошан

Церемония по подписването на меморандум с БКТПП на търговски панаир в гр. Фошан

Проведе се церемония за подписване на меморандуми за индустриално сътрудничество, за да се помогне на предприятията да се възползват от новите възможности във външнотърговската дейност.

БКТПП показа традиционни балгарски продукти на търговски панаир в гр. Фошан

БКТПП показа традиционни балгарски продукти на търговски панаир в гр. Фошан

            Този търговски панаир ще използва чисто нов модел на търговия „Интернет + обществени поръчки“ и ще си сътрудничи с добре познати местни и чуждестранни платформи за електронна търговия като Shopee, Tiktok, Alibaba International Station, Amazon, Alibaba 1688, Taobao Tmall и други иновативни маркетингови методи за дигитализация.

Екипът на БКТПП, който осъществи представянето на България на търговски панаир в гр. Фошан

Екипът на БКТПП, който осъществи представянето на България на търговски панаир в гр. Фошан

Както вече многократно споменахме нашият екип се стреми да създаде онлайн платформа, която да представлява българските продукти и услуги и то не само в Китай.

От зам председателя на БКТПП за южен Китай бяха показани традиционни балгарски продукти на търговски панаир в гр. Фошан

От зам председателя на БКТПП за южен Китай бяха показани традиционни балгарски продукти на търговски панаир в гр. Фошан

В този модел ще се инвестират средства с цел да се даде възможност на индустриалната дигитализация на външнотърговска икономика на Foshan. Изложението има за цел да помогне на предприятията да гарантират поръчки и да гарантират проекти и допълнително да се повиши пазарната конкурентоспособност на продуктите на фирмите от Foshan и чуждестраните партньори.