Успяхме да изнесем с 17,64% Повече стоки за Китай в сравнение с 2019 година.

  • от
Внос и износ 2019-2020

                  През 2020 година успяхме да изнесем стоки на стойност 1 369 463 620 щатски долара, което е ръст от 17,64% спрямо 2019 година. 
               Вносът намалява с 0,53%, което се равнява на 1 547 380 479 щатски долара. Заради отказа на правителството да подпомогне бизнеса в България, в края на годината изтрихме успеха на първото тримесечие на 2020 година, когато имахме положително търговско салдо с Китай.
               Отрицателното търговско салдо е 177 916 859 щатски долара, което е с 2,19 пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година.
             През първите две седмици на годината ние направихме 10 обучаващи уебинара как българските предприятия да продават в Китай. Следващите седмици ще продължим по секторния анализ на възможностите за износ. 

            В следващите дни ще публикуваме информация по сектори за да Ви предоставим по детайлна представа какво се случва.

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите, изродите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.