Структурата на износа ни за Китай е плашеща. От първите 5 продукта само един не е суровина и е с малък дял.

  • от
Структура на износа за Китай през 2020 година

       Информацията, която Ви предоставяме е благодарение на китайските митници, защото страницата на българското правителство за Китай няма актуална информация. След дадените милиони за нея освен, че няма валиден ssl сертификат има данни от преди ерата на няколко поредни некадърни правителства на временно и случайно изпълняващия в момента длъжността премиер на България.

    В същото време НСИ не предоставя свободно информация, която събира с нашите пари и я пази не за бизнеса, а за тези които крадат бизнеси.

      Това  е линка със свежи данни от 2006 година и успех при опита да го отворите. Както виждате там има анализ за пазара на месо а и до ден днешен нямаме протокол и не можем да изнасяме месо за Китай.
https://export.government.bg/ianmsp/chujdi-pazari/China

    Структурата на експорта ни е отчайваща като от първите 20 най-изнасяни стоки болшинството са суровини и то с много голяма тежест като стойност на експорта.

       Ето и пълния списък на най-изнасяните продукти от България през 2020 година

Анализ за всеки продукт ще опишем в следващите статии.

Медни катоди с чистота 99.99% 715 529 043 USD
Царевица 59 704 834 USD
Концентрати от благородни метали без сребро 45 613 139 USD
Железен пирит 41 405 500 USD
Части за коли 35 048 880 USD
Панели и основи за ел. табла  27 421 220 USD
Термо/Пирометри 22 522 350 USD
Слънчогледови семена 21 319 179 USD
Термостати 17 395 614 USD
Променливи резистори, включително реостати и потенциометри, н.д. 15 492 438 USD
Мед други (Утаена мед) 13 566 812 USD
Продукти то Слънчогледови семена 13 214 721 USD
Чанти 12 212 123 USD
Други инструменти и апарати за автоматично регулиране или управление 11 052 454 USD
Други рафинирани медни катоди, необработени 9 903 348 USD
Машини за леене, използвани в металургичните леярни, некласифицирани другаде 7 363 342 USD
Машини за опаковане 4 690 267 USD
Оловен концентрат 2 026 473 USD
Куфари 1 342 231 USD

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите, изродите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.